torsdag 11. april 2013

Nye drakter

De nye draktene har ankommet. Nå trenger vi bare sponsorer og trykk.

Silje er fornøyd


tirsdag 9. april 2013

Årsmøte i Grüner AIL

ÅRSMØTE I GRÜNER AIL
15. MAI 2013, kl. 17:30 – Dælenenga

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll
4. Behandling av årsmelding
5. Behandling av revidert regnskap for AIL og avdelinger
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Vedtak av budsjett for AIL og avdelinger
8. Valg a. Leder b. Nestleder c. Kasserer

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styreleder innen 1. mai: benedicte.gabrielsen@gmail.com / Benedicte Gabrielsen, Eckersbergs gate 19, 0266 Oslo

Endelig møteinnkalling og dagsorden vil bli lagt ut 7. mai.

Noen fra Grüner Håndball må stille på møtet.